Privacyverklaring

Gymvereniging D.S.S. Leerdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen ons aan de wet houden en in de praktijk houdt dit het volgende in:

 • Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. Denk aan het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van uw persoonsgegevens;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn versterkt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hier op wijzen en deze respecteren;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

Uw persoonsgegevens van het inschrijfformulier worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

 • Inschrijven van leden;
 • Inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Uni (KNGU);
 • Versturen van mails, uitnodigingen en gelegenheidskaarten (verjaardsdags-en beterschapkaarten);
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en);
 • Inschrijven van leden ten behoeve van wedstrijden. 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • voor-en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • e-mailadres;
 • (bank)rekeningnummer.
 • bijzonderheden, dit gaat vooral om allergieën, hypermobiliteit of andere bijzonderheden die wij als vereniging moeten weten ivm veiligheid van de leden.

 

Verstrekking aan derden.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven.                                                                                                                    

Wij geven nooit uw persoonsgegevens door aan partijen waarmee wij geen overeenkomst hebben afgesloten. Alleen aan derden als dit wettelijk verplicht is zoals politie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.                                                                                                                                           

 

Nieuwsbrief.                                                                                                                                              D.S.S. Leerdam stuurt elke maand een nieuwsbrief met daarin de bestuurlijke mededelingen, wedstrijdverslagen, activiteiten en andere belangrijke nieuwtjes. Ook hiervoor worden persoonsgegevens verwerkt.

 

Contactformulier.

Als u op onze website het contactformulier invult worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat gymvereniging D.S.S. Leerdam uw vraag of klacht af kan handelen. Als het contactformulier ingevuld en verzonden wordt, worden de persoonsgegevens verwerkt zodat wij deze kunnen afhandelen. Ook kan dan uw verzoek informatie worden toegezonden.

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot en met het moment dat de vraag of klacht is afgehandeld.   

 

Minderjarigen.                                                                                                                                          Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke   vertegenwoordiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Verwerking van beeldmateriaal

Gymvereniging D.S.S. Leerdam gebruikt of deelt alleen beeldmateriaal dat verkregen is tijdens activiteiten van de vereniging. Dit kan zijn bij  KNGU georganiseerde wedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden, onderlinge wedstrijd maar ook activiteiten die georganiseerd worden door de jeugdcommissie.

Beeldmateriaal kan bestaan uit foto's of video's. Ze kunnen gebruikt worden voor onze website, Instagram, Facebook, onze nieuwsbrief maar ook bij een stukje in de krant. Voor het gebruik van beeldmateriaal hebben wij ook toestemming nodig.

 

Bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten omtrent je gegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dssleerdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Gymvereniging D.S.S. Leerdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.