Geschiedenis

Gymvereniging D.S.S (Door Samenwerking Sterk) is opgericht op 1 september 2017. Deze vereniging is onstaan uit een fusie van gymnastiekvereniging Sparta, oprichtdatum 1 augustus 1922 en gymvereniging Spirit, oprichtdatum 22 juni 1961.

 

 

Geschiedenis gymvereniging Sparta.

Op 25 februari 1912 waren er 9 jonge mannen die besloten om een voetbalvereniging op te richten. Zij gaven het de naam L.v.v. SPARTA. Na enkele jaren kreeg men de gedachte, wil men een goede voetballer zijn, dan moet men tevens een allround sportman zijn. Met deze gedachte werd op 1 augustus 1922 een afdeling gymnastiek opgericht. Na 1 jaar was echter het ledental teruggelopen naar 8 werkende leden. Het bestaan van de afdeling gymnastiek van Sparta leek als een nachtkaars uit te gaan.

 

Toen werd het idee geopperd om te gaan werken voor een uitvoering en met ongeveer 30 leden werd in maart 1924 de eerste uitvoering gegeven, terwijl er op 29 augustus nog eens een openluchtuitvoering gegeven werd. In 1927 sluit Sparta zich aan bij het KNGV (de huidige KNGU) om het turnen op een hoger peil te brengen.

 

Naast deelname aan wedstrijden werd ook altijd aandacht besteed aan andere activiteiten voor de leden zoals kampweekend, contactavond en seizoensafsluiting.

 

Sparta heeft moeilijke jaren gekend maar wist uiteindelijk toch weer iedere keer op te krabbelen met dankzij de tomeloze inzet van bestuur en vrijwilligers. Voorafgaand aan de fusie zijn er een aantal ereleden benoemd om hen te danken voor hun inzet. Onze ereleden (in leven zijnde) zijn: mevrouw T. Kruis-Kooy, de heer K. Niks, mevrouw J. Rijswijk-Pos, mevrouw C. Kersbergen-van Honk en mevrouw M. Hoegee-Bakker.

 


Geschiedenis van gymvereniging Spirit.

In begin 1961 waren een aantal inwoners van Leerdam die vonden dat er in Leerdam behoefte was aan een christelijke gymnastiekvereniging. Op 22 juni 1961 werd de eerste Spiritvergadering gehouden onder voorzitterschap van dhr B. de Boer. Na een jaar werd de voorzitterschap overgenomen door dhr. J.A. Bron en telde de vereniging ongeveer 200 leden. Onder zijn leiding groeide Spirit tot een grote vereniging dat in het jaar 1971 ongeveer 450 leden had. Ook in Heukelum en Leerbroek was de vereniging actief.

Naast het geven van gymlessen organiseerde het jeugdbestuur enkele jaren leuke activiteiten. Ook gaat Spirit sinds een jaar of 3 weer op kamp. Dit was vroeger ook een vaste aangelegenheid.

Door de jaren heen is het ledenaantal van Spirit ook omlaag gegaan. De lessen in Heukelum en Leerbroek worden niet meer gegeven. Spirit geeft nu alleen in Leerdam (gymzaal noord) les. Voor de fusie zaten wij op 130 leden.

 

Ook bij Spirit zijn net als bij Sparta een aantal ereleden benoemd. Dit zijn Mienke Bel (nog steeds leiding bij recreanten en selectie), Jerry Bell en Cees de Ridder (oud voorzitter).