Nieuw wedstrijdsysteem KNGU

Na iedere Olympische cyclus wordt het wedstrijd- en oefenstofsysteem geëvalueerd. Dit leidt tot een aantal veranderingen/doorontwikkelingen die gelden vanaf het seizoen 2021-2022.

 

Leeftijdscategorieën 

In deze doorontwikkeling vindt ook een wijziging van de leeftijdscategorieën plaats. De wijziging betreft het naar boven brengen van de senior leeftijd van 16 naar 18 jaar voor de 1e t/m 6e divisie. Hierdoor komen turnsters drie jaar lang uit in de junior categorie en twee jaar in de categorie jeugd. De leeftijdsgroep jeugd 1 komt hiermee te vervallen. Daarnaast wordt met de categorie instap de leeftijd 7, 8 en 9-jarigen bedoeld en met de categorie pupil de 10,11 en de 12 jarigen. 

Er wordt met ingang van het nieuwe seizoen gewerkt met

·         Onderbouw (7-8-9 jaar)

·         Middenbouw (10-11-12 jaar)

·         Bovenbouw

 

Wedstrijden

Bij de onderbouw wordt niet meer gesproken over wedstrijden maar meetmomenten waarbij de KNGU van mening is dat deze meetmomenten minimaal 3 keer per jaar in de buurt van de vereniging moeten plaatsvinden.

Je kunt dit het beste vergelijken met een vriendschappelijke wedstrijd met verenigingen uit de buurt. Over de precieze invulling wordt nog nagedacht.

De middenbouw gaat werken met teamwedstrijden en individuele wedstrijden waarbij een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 turnsters. In de middenbouw wordt gewerkt met niveau 1 tot en met 7 waarbij je als team uitkomt in een bepaald niveau. Elke turnster mag deelnemen aan ieder toestel waarbij de hoogste drie scores tellen voor het teamtotaal.

Voor de bovenbouw wordt nog steeds gewerkt met supplement A tm F waarbij ook hier de teamwedstrijd wordt ingevoerd. Supplement A-B-C turnen landelijk, D in district en E en F in het rayon. Binnen onze regio is gekozen om vooralsnog niet in teamverband te turnen.