Jeugdcommissie

Al vele tientallen jaren heeft de Gymnastiekvereniging Spirit een Jeugdbestuur. Een enthousiaste groep leden die activiteiten organiseert naast de gewone turnlessen. Enerzijds jaarlijks terugkerende evenementen als het Sinterklaasfeest, bowlingavonden en een vossenjacht. Maar ook worden er regelmatig nieuwe activiteiten georganiseerd.

 

Het zijn activiteiten voor diverse leeftijdsgroepen, waaraan door alle leden van die leeftijdsgroep kan worden deelgenomen. Maar je mag ook een vriendje of vriendinnetje meenemen. Voor deelname wordt een kleine vergoeding gevraagd.

 

Ook in de nieuwe fusievereniging gaan we natuurlijk door met het organiseren van deze evenementen, onder een nieuwe naam: Jeugdcommissie.

 

Aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar wordt een activiteitenoverzicht gepubliceerd op deze website, zodat een ieder hier al rekening mee kan houden. Na een activiteit plaatsen we altijd een verslagje met foto’s.

 

Om je aan te aan te melden wordt enkele weken voorafgaande aan de activiteit een inschrijvingsformulier op de lesuren uitgedeeld. Hierin staat alle relevante informatie, zoals bijvoorbeeld ook de kosten. Je geeft je op door dit formulier in te vullen en met het benodigde geld in een envelop aan de leiding van je lesuur te geven. Let wel op de uiterste inleverdatum.

 

Mocht je om wat voor reden toch niet mee kunnen doen aan een activiteit waarvoor je je had opgegeven? Bij afmelding binnen 1 week voor de betreffende activiteit wordt geen geld teruggegeven.