Zaterdag 24 juni organiseerden wij het diplomaturnen voor recreanten en een onderlinge wedstrijd voor de selectie. 

Daar konden onze turnsters laten zien wat ze dit seizoen geleerd hebben. Alle recreanten kregen na afloop een herinneringsmedaille en diploma. Voor de selectieturnsters was het een echte wedstrijd en waren er dus wel prijzen te behalen. 

Ondanks de warmte was het een geslaagde dag.


Zaterdag 13 mei werden in Amersfoort de toestelfinales gehouden voor de middenbouw en bovenbouw van Rayon Turnado. Met 11 turnsters was onze vereniging goed vertegenwoordigd.

Helaas begon de eerste westrijdronde voor Mirella niet zo goed. Bij de warming up schoot het in haar rug en kon ze helaas niet met de wedstrijd meedoen.

De uitslag van deze ronde is: 

  •  Balk, Evi haalde de gouden medaille en Noémi de zilveren medaille.
  •  Sprong, Tamar behaalde de gouden medaille.
  •  Vloer, Anne behaalde de 7 de plaats.
  •  En brug, Anna haalde de 7de plaats.

In de tweede ronde behaalde voor de balk: Noa een gouden medaille, Saar en Feline de zilveren medaille,Olga de 5de en Jente de 6de plaats.

Op vloer behaalde Noa een gouden medaille en Feline de 7de plaats.

Bij sprong geen medailles maar Jente en Feline behaalde de 4de plaats, Noa de 6de en Puch de 8ste plaats.

En bij brug behaalde Noa de 6de en Feline de 7de plaats.


Zaterdag 25 maart was het tweede meetmoment van onze jongste selectie turnsters. Deze ochtend mochten zij naar Zijderveld samen met de organiserende vereniging SV Zijderveld en deelnemende vereniging DOS Vianen.


Zaterdag 18 maart, een vriendschappelijke wedstrijd in Beesd. Er doen ruim 50 turnsters mee van onze vereniging. Zij turnen samen met turnster van SV Zijderveld, WHV Asperen, Olympia Herwijnen, SV Beesd, Silvia Varik en ONA Kedichem deze vriendschappelijke wedstrijd.

Wedstrijdronde 2.

Wedstrijdronde 3.

Met ronde 4 sluiten we de dag af.


Zaterdag 28 januari was een geslaagd meetmoment. Dit meetmoment was voor turnsters in de leeftijd van 7 t/m 9 jaar (onderbouw) van DOS Viannen, SV Zijderveld en onze vereniging. De turnsters mochten allemaal laten zien wat ze geoefend hebben tijdens de lessen. Na afloop kregen ze allemaal een diploma. Bedankt voor het organiseren DOS Vianen.


Zaterdag 14 januari, de eerste wedstrijd van 2023. Helaas was Lorre ziek en moest Feline alleen starten in de eerste ronde. Ze turnde een stabiele wedstrijd en behaalde een gouden medaille.

Ook Noémi, Anna en Tamae behaalde alledrie een medaile voor de 3e,4e en 5e plaats.

Onze senioren moesten in de laatste ronde turnen. Ellis behaalde de bronzen medaille.


Zaterdag 17 december, de laatste wedstrijd van dit jaar. Dianne en Puck (pupil 2, niveau 6) startte als eerste. Een mooie zesde plaats behaald door Puck. Dianne wist vandaag voor het eerst niet meerdere keren de balk vroegtijdig te moeten verlaten. Zij werd 17e. In de tweede ronde was het de beurt aan Jente en Noa (pupil 3, niveau 6). Beide meiden turnde een keurige wedstrijd. Zij eindigde dan ook heel dicht bij elkaar op een 7e plaats voor Jente en een 8ste voor Noa. Met een minimaal verschil.

In ronde 3 hadden wij een dubbele baan. Demi ging op pad met Anna, Evi en Mirella (pupil 3, niveau 6). Aan de andere kant was Sanne met Saar en Olivia (pupil 1, niveau 6). Helaas was Mia ziek en kon ze vandaag niet meedoen. De puppillen 3 wisten vandaag allemaal op de balk te blijven staan en ook turnde zij vandaag voor het eerst een vloeroefening op muziek. Evi werd voor haar 5e plaats beloont met een medaille. Anna behaalde de 8ste plaats en Mirella 15e.


Zaterdag 10 december was de eerste voorwedstrijd voor de jeugd, junioren en senioren van D.S.S leerdam in sporthal Parijsch in Culemborg.

Féline en Lore bijten de spits af en startten de wedstrijd bij brug. Beiden turnsters lieten een stabiele oefening zien. Ook op de balk turnden ze zonder grote fouten hun oefening. Vloer is voor beide turnsters het favoriete onderdeel waarbij Lore voor het eerst de combinatie arabier, schroefsalto met een halve draai turnde. En na de sprong van de handstandoverslag over de pegasus was hun eerste wedstrijd ten einde. Wat een verrassing voor Lore en Féline die een eerste en tweede plaats hebben behaald en hiermee nu al zeker zijn van de regiofinale.

Daarna was het de beurt aan Anna, Noémi en Tamar in de categorie jeugd supplement G, waarbij Anna helaas geblesseerd was. Daardoor kon zij alleen het onderdeel brug ongelijk turnen.

Noémi liet onderdeel sprong aan zich voorbij gaan. Tamar turnde wel de volledige wedstrijd en eindigde op een mooie derde plaats.

In de laatste ronde turnden Demi, Ellis, Jiska, Maud en Olga als senior in supplement E. Yvette moest deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan als gevolg van een polsblessure. De concurrentie in deze catergorie is enorm, onder andere doordat verenigingen hun turnsters te laag inschrijven.

 


Zaterdag 19 november stond de eerste teamwedstrijd van het seizoen op de planning, zo kort na de uitvoering!

Er werden 4 toestellen geturnd, met maximaal 4 turnsters en de hoogste 3 scores tellen. De wedstrijd is in sporthal Parijsch in Culemborg. Dit seizoen turnen we voor het eerst in Rayon Turnado na het opheffen van Rayon Rivierenland.

Het eerste team (niveau 5) bestond uit Anna, Evi en Mirella. Ze hebben alle drie nieuwe successen voor zichzelf behaald, met een mooie teampresentatie.

In ronde 3 waren er 2 teams. Een compleet D.S.S. team bestaande uit Dianne, Jente, Noa en Puck. Zij begonnen op de balk. Dit was vandaag niet het lievelingstoestel van de meiden. Maar de wedstrijd verder prima geturnd. Ook hier een prestatie als team op een 10e plaats.

Mia en Olivia vormde samen met 3 turnsters van SV Zijderveld een team. Dit heeft succesvol uitgepakt en werd beloond met een bronzen medaille voor de 3e plaats.


Uitvoering: Reis door de Tijd

Eindelijk was het dan zover……..afgelopen zaterdag was de jubileumuitvoering van onze vereniging.

Vrijdagmiddag waren er al vrijwilligers aanwezig om de tribunes in de sporthal van Laco Sportcentrum uit te schuiven en hadden de peuters en kleuters hun generale repetitie. Vrijdagavond werden uit gymzaal Noord heel veel toestellen gehaald die we allemaal nodig hebben bij onze uitvoering.

De vele vrijwilligers meldden zich zaterdagochtend om 8.00 uur in de sporthal voor de verdere voorbereidingen van de uitvoering. Vanaf 9.00 uur hadden de diverse groepen hun generale repetitie.

Om 13.30 uur gingen de deuren open van de tribune en stroomden de tribunes vol. Klokslag 14.00 uur opende onze voorzitter de jubileumuitvoering. Onze vereniging bestaat nu 5 jaar maar de oorspronkelijke verenigingen Sparta en Spirit zijn opgericht in 1922 en 1961. Naast ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden waren ook alle ereleden, wethouder Van Montfoort van de Gemeente Vijfheerenlanden en een afvaardiging van Laco Sportcentrum aanwezig. Dit was een gelegenheid voor de voorzitter om de binnensportverenigingen op de kaart te zetten. Leerdam heeft inmiddels twee schitterende buitensportaccommodaties maar de binnensportaccommodaties zijn sterk verouderd en zij sprak dan ook namens alle binnensportverenigingen de hoop uit dat ook hier eens naar gekeken wordt. Dit werd ondersteund met een groot applaus vanuit het publiek.

 

Opening

Nadat de uitvoeringscommissie samen met een aantal leden de opening voor haar rekening nam was het eerst de beurt aan onze jongste leden, de peuters en kleuters. Zij waren als ridders en prinsessen gekleed. Heerlijk om deze groep ongedwongen bezig te zien en vertederend hoe ze contact zoeken met bekenden op de tribune. Na het optreden konden zij de rest van de uitvoering vanaf banken bekijken.

Ridders en jonkvrouwen (peuters en kleuters)

Toekomst (selectie)

Hierna kon de toestellenploeg aan de bak voor het nummer Toekomst vertegenwoordigd door de selectieturnsters. Hun nummer werd geopend met een zogenaamde “slang” waarbij de jongste selectieleden over het hoofd getild werden van de oudere selectieleden; hierdoor ontstond er een zogenaamde wave. In hun nieuwe turnpakjes lieten zij allerlei onderdelen zien waarbij soms synchroon werd geturnd en dan weer apart van elkaar.

Jaren 50 (dames)

De jaren vijftig kon niet anders vertegenwoordigd worden dan door de dames van Sportfit. Hoe leuk was het dat er ook 3 dames van de woensdaggroep meededen aan dit nummer. Gekleed in een schort met bijpassende emmer, werkdoek en haarband lieten zij zien dat zij “na de oorlog” weer fit wilden worden.

IJstijd (recreanten gr. 3,4 en 5)

De kinderen van groep 3 tm 5 hadden als thema IJstijd en dit kwam ondermeer naar voren in het eerste gedeelte van hun optreden. Voorzien van een cape met ijskristallen en een “sneeuwbal” gingen zij aan de slag op de evenwichtsbalk en airtrack. 

Indianen (recreanten gr. 5,6 en 7)

Net voor de pauze was het de beurt aan groep 6 tm 8 die als Cowboys en Indianen verkleed een dans uitvoerden. Hierna gingen alle deelnemers even naar de kleedkamer om wat te drinken en zich op te maken voor het tweede gedeelte van de uitvoering.

Jaren 80 ( recreanten voortgezet en ouder)

Het tweede gedeelte werd geopend door de meiden van het voortgezet onderwijs die met hun glitter hesjes op de maten van Night Fever de jaren 80 voor hun rekening namen.

Flower power (recreanten gr. 6,7 en 8)

Ook de Flower Power periode werd niet overgeslagen, met onder andere fleurige beenversieringen turnden groepen 6 tot en met 8 op diverse springtoestellen zoals verhoogd vlak en trampoline.  

Romeinse rijk (selectie)

Het Romeinse Rijk werd vertegenwoordigd door de selectie die op de klanken van Victory een fantastische acro-oefening lieten waarbij het samenspel tussen jong en oud ontzettend belangrijk is. Vanuit het publiek klonken regelmatig de ooooh’s en aaaah’s en ook het applaus was niet van de  lucht. Dit zorgt altijd weer voor een kippenvelmoment.

Oud Holland (recreanten gr. 3,4 en 5)

In Oudhollandse kleding gehuld kwamen de jongste meisjes ten tonele waarbij zij dansten op de klanken van ondermeer “twee emmertjes water halen”, “mijn opa” en “swiebertje”. 

Vikingen (recreanten voortgezet en ouder)

Het laatste nummer was voor de Vikingen waarbij de groep voortgezet onderwijs met schild gehuld hun spierballen lieten zien op het rek afgewisseld met sprongen op de minitrampoline.

Sluiting

Na een kort slotwoord waarbij werd stilgestaan bij het te vroeg overlijden van een bestuurslid maar ook de dank werd uitgesproken aan de onnoemelijke groep vrijwilligers was het tijd voor de slotdans. Moe maar voldaan konden alle deelnemers met een verenigingsparaplu naar huis.

Hierna moesten de vele vrijwilligers aan de slag om de sporthal leeg te ruimen en de toestellen weer te vervoeren naar de gymzaal en was het daarna tijd voor de verdiende rust. Wat altijd fijn is om direct na zo’n uitvoering de complimenten te horen wat voor fantastische show er door D.S.S. is neergezet.

Generale repetitie en opbouwen