Corona richtlijnen

ALGEMENE GEZONDHEIDSBEPALINGEN:

Gezond verstand staat voorop. Dus neem geen risico’s!

We volgen de algemene richtlijnen van het RIVM en dat betekent:

Blijf thuis, in de volgende gevallen:

·        Als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

·        Als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur  geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

·        Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact.

 

·       Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

·       Was regelmatig (in ieder geval ook voor en na je training) thuis je handen met water en zeep, minimaal 20  seconden.

·       Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.

 

LEEFTIJDSGERICHTE MAATREGELEN:

·       Tot en met 17 jaar is gezamenlijk sporten toegestaan en hoef je geen 1,5 meter afstand te houden

·       Ben je 18 jaar tot en ouder dan mag je met tweetallen sporten op 1,5 meter afstand

 

ACCOMMODATIE:

·        Kom zo veel mogelijk al omgekleed naar de turnzaal.

·        Kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden om je schoenen uit te doen en zaalschoenen aan te doen. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand.

·       Ouders gaan NIET mee naar binnen. Mocht persoonlijk contact nodig zijn, dan kan dat d.m.v. een mailtje worden aangegeven en zal de trainster na de training naar buiten komen.

 

WIJ HANTEREN DE VOLGENDE PROTOCOLLEN VOOR ONZE TRAINSTERS, ASSISTENTEN, TURN(ST)ERS EN OUDERS:

 

DE TURNSTERS EN SPORTERS:

Voorbereiding op de training:

·      Je blijft thuis als je de volgende ziekteverschijnselen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts of als iemand in haar huishouden koorts heeft of positief getest is op Covid-19.

·      Je kent de algemene gezondheidsbepalingen.

·      Je bent thuis naar het toilet geweest en je wast je handen voordat je naar de training komt.

·      Je komt niet eerder dan 5 minuten voor de training naar de locatie en wacht op afstand, totdat de training begint.

·      Je komt zoveel als mogelijk zelf naar de training. Ouders die hun kind brengen, mogen niet naar binnen en nemen buiten afscheid.

·      Je komt in sportkleding naar de training: bijvoorbeeld in je turnpakje met daarover heen een trainingsbroek/ legging en vest/trui.

 

Tijdens de training:

·         Voor sporters t/m 17 jaar is de afstandsbeperking van 1,5 meter onderling niet aan de orde.

·         Voor turnsters van 18 jaar tot en met 26 jaar geldt sporten met tweetallen op 1,5 meter afstand

·         Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op: trainsters en assistenten.

 

Na afloop van de training:

·         De peuters en kleuters zullen door de leiding naar buiten worden gebracht.

·         Je verlaat direct na de training de sportlocatie.

 

PROTOCOL OUDERS:

·       Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.

·       Breng uw kind(eren) niet naar de gymzaal als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.

·       Neem de algemene gezondheidsregels (hierboven) in acht.

·      Laat uw kinderen zoveel mogelijk alleen naar de trainingen komen. Kunnen zij niet alleen komen, kom dan maximaal 5 minuten van te voren en ga zo snel mogelijk weer naar huis. 

·       Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot de gymzaal. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van uw kind(eren).

·       Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar de gymzaal.

·       Direct na de les halen de ouders/verzorgers de kinderen op. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

DE TRAINSTERS EN DE ASSISTENTEN:

·        Desinfecteren voor en na de training de handen.

·        Maken vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk.

·        Houden 1,5 meter afstand met mede-trainers (geen lichamelijk contact).

·        Houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen. Dit is anders wanneer i.v.m. de te oefenen stof de 1,5 meter niet in acht kan worden genomen.

·        Volgen de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.

·        Laten kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na  afloop direct vertrekken.

·        Zorgen dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training.

·       Geven geen les als zij de volgende ziekteverschijnselen hebben: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts of als iemand in hun huishouden koorts heeft of positief getest is op Covid-19.