Peuter-en kleutergym

Kinderen vanaf 2.5 jaar zijn welkom bij onze vereniging.

Wij onderscheiden 2 groepen, de groep van 2.5 tot 4 jaar (peutergym) en 4 tot 6 jaar (groep 1 & 2). 

Peuter- & kleutergym biedt een goede aanvulling aan de motorische en mentale ontwikkeling van kinderen.

Hollen, klimmen, klauteren, zwaaien, springen , rollen, gooien, vangen enz. wordt tijdens de les behandelt in de vorm van spelletjes en oefeningen.

Gymnastiek is een goede basis waarbij kinderen op jonge leeftijd in aanmerking komen met sport.

De lessen worden op vrijdagmiddag gegeven. De eerste les is voor de peuters van 15.30 tot 16.30.

De tweede les is van 16.30 tot 17.30  voor jongens en meisje uit groep 1 & 2.

Bij peuter- & kleutergym komen de kinderen alleen, dus zonder ouders gymmen. De leidster zorgt ervoor dat er voldoende begeleiding is bij de toestellen. Tijdens de eerste 2 lessen mogen ouders wel blijven kijken in de gymzaal.

 

Voor de les begint moet u uw zoon/dochter in de kleedkamer laten wachten totdat de leiding aangeeft dat er naar binnen kan worden gegaan. Dit in verband met de veiligheid omdat tijdens het opzetten van de toestellen de leiding geen zicht heeft op de kinderen.